Σε πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τοξικολογίας που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας παρουσιαστήκαν τα αποτελέσματα των μελετών της ομάδας Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας […]