Νέα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτό που οι ατμιστές γνωρίζουν εδώ και καιρό. Ότι δηλαδή οι καπνιστές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορούν να διακόψουν ευκολότερα ή να μειώσουν την καπνιστική τους συνήθεια και την εξάρτησή τους από την νικοτίνη.

 

Η επιστημονική μελέτη

Σήμερα υπάρχουν στην βάση δεδομένων του Web of Science περίπου 2.000 μελέτες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. […]