Κ. Φαρσαλινός στα Παραπολιτικά FM: “Οι καπνιστές καπνίζουν για την νικοτίνη, πεθαίνουν όμως από την πίσσα […] Το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα πρέπει να επιτρέπεται σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους ώστε μεταξύ άλλων, να παρακινήσει περισσότερους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα”.