Μια νέα μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of Chromatography. Η μελέτη διεξήχθη από το Ισπανικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα αρκετών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ) (μέτρησαν 156 ενώσεις) στον αέρα εσωτερικών χώρων, στην φυσιολογική εκπνοή, στον καπνό των συμβατικών τσιγάρων, στην εκπνοή καπνιστών αμέσως μετά την ‘’τζούρα’’, στον παραγόμενο ατμό του από τα ηλεκτρονικά και στην εκπνοή ατμιστών μετά τη ‘’τζούρα’’.

Αρχικά να διευκρινιστεί ότι οι ΠΟΕ είναι μια μεγάλη ομάδα ενώσεων, κάποιες εκ των οποίων (όχι όλες) είναι τοξικές.
Η μελέτη έχει κάποια μεθοδολογικά προβλήματα. Στην ενότητα δειγματοληψίας, αναφέρεται: «Οι άνθρωποι εισέπνευσαν και εξέπνευσαν βαθιά τρεις φορές, στη συνέχεια κράτησαν την αναπνοή τους για 20 δευτερόλεπτα και φύσηξαν μέσα σε μια συσκευή μέσω μιας χρήσεως χάρτινο επιστόμιο». Προφανώς, ούτε οι καπνιστές ούτε οι ατμιστές δεν κρατούν την αναπνοή τους για 20 δευτερόλεπτα πριν να εκπνεύσουν τον καπνό ή ατμό. Έτσι, η μελέτη ίσως υπερεκτίμησε το ποσοστό απορρόφησης των ΠΟΕ που υπάρχουν στο καπνό του συμβατικού τσιγάρου ή τον ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ωστόσο, η πληροφορία εξακολουθεί να είναι πολύτιμη επειδή μετρήθηκε το περιεχόμενο και του καπνού και του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Τα αποτελέσματα τις μελέτης έδειξαν πως ο αέρας εσωτερικού χώρου και η κανονική εκπνοή περιέχουν περισσότερες ΠΟΕ από τον παραγόμενο ατμό των ηλεκτρονικών τσιγάρων! Μετρήθηκαν 17 και 25 ΠΟΕ στα δύο ηλεκτρικά τσιγάρα που δοκιμάστηκαν, 36 στον αέρα εσωτερικού χώρου και 42 στην εκπνοή ανθρώπων που ούτε καπνίζουν ούτε ατμίζουν.
Ο καπνός του συμβατικού τσιγάρου περιέχει 86 ΠΟΕ, όπως μεγάλο αριθμό ΠΟΕ περιέχει και η εκπνοή αμέσως μετά το κάπνισμα.

Όπως ειπώθηκε, δεν είναι όλες οι ΠΟΕ τοξικές, αλλά, περιέργως, υπήρχαν περιπτώσεις τοξικών ενώσεων που βρέθηκαν στην εκπνοή, αλλά όχι στον παραγόμενο ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Για παράδειγμα, το ισοπρένιο, το οποίο αναφέρεται ως καρκινογόνος ένωση στην Καλιφόρνια Πρόταση 65, υπάρχει μόνο στον εκπνεόμενο αέρα (ακόμη και στην κανονική εκπνοή), αλλά όχι στον ατμό που παράγει το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Η μελέτη βρήκε νικοτίνη στην εκπνοή μετά τη ‘’τζούρα’’ από ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο είναι αναμενόμενο και συμβατό με ευρήματα από άλλες μελέτες. Έχει ήδη παρουσιαστεί σε προηγούμενες μελέτες ότι το ποσοστό της νικοτίνης στο περιβάλλον είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην έχει καμία επίδραση (ούτε καν βιολογική δράση, πόσο μάλλον αρνητικές επιπτώσεις) στους παρευρισκόμενους.

Η μελέτη αυτή, έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη δημοσίευση καθώς δεν εντοπίστηκαν αλδεΰδες στον εκπνεόμενο ατμό μετά από τη ‘’τζούρα’’ ηλεκτρονικού τσιγάρου. Επιπλέον, δείχνει την απουσία αρκετών τοξικών ενώσεων, όχι μόνο στην εκπνοή μετά τη ”τζούρα” αλλά επίσης στον εκπνεόμενο ατμό, η οποία είναι σχετική με την ασφάλεια του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σύγκριση με τις τεράστιες εκπομπές τοξικών ενώσεων που είναι παρούσες στον καπνό του συμβατικού τσιγάρου. Παρακάτω είναι ένας πίνακας από τη μελέτη, που δείχνει επιλεγμένα ΠΟΕ (nd = δεν ανιχνεύτηκε).

Δείτε τα αποτελέσματα:

VOC

 

Πηγή: http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/226-sp