Μια νέα μελέτη δημοσιεύτηκε μερικές ημέρες νωρίτερα στο IJERPH (International Journal of Environmental Research and Public health ) από την ομάδα του καρδιολόγου – ερευνητή Κων/νου Φαρσαλινού.

Η μελέτη (μπορείτε να τη δείτε ολόκληρη εδώ) αξιολόγησε τα επίπεδα νιτροζαμινών ( tobacco specific nitrosamines – TSNAs ) στον ατμό σε σύγκριση με αυτών στo υγρό αναπλήρωσης.

Ο λόγος που έλαβε χώρα αυτή η έρευνα, ήταν μια προηγούμενη μελέτη κορεατών ερευνητών που αξιολόγησαν τις TSNAs σε περισσότερα από 100 υγρά αναπλήρωσης που διατίθενται στην αγορά Νότιας Κορέας. Η ομάδα του κ. Φαρσαλινού έστειλε ένα γράμμα στον εκδότη της μελέτης, τονίζοντας πως τα επίπεδα που βρέθηκαν ήταν κατά πολύ χαμηλότερα από αυτά του καπνού.

Οι Κορεάτες ερευνητές απάντησαν πως για να αξιολογηθεί η έκθεση πρέπει να μετρηθούν τα επίπεδα των TNSAs στον ατμό, και ανέφεραν πως ζεσταίνοντας το υγρό μπορεί να παραχθούν περισσότερες TSNAs.

Παρόλο που η ομάδα των ερευνητών θεώρησε ότι κάτι τέτοιο ήταν απίθανο να συμβεί, αποφάσισε να αξιολογήσει την εγκυρότητα της υπόθεσης αυτής.

Αρχικά αξιολόγησε τη τιμή των TSNAs στο υγρό και στον παραγόμενο ατμό τριών υγρών αναπλήρωσης του εμπορίου.

«”Δυστυχώς” τα επίπεδα των TSNAs στο υγρό ήταν τόσο χαμηλά που δεν μπορούσαμε να βρούμε καθόλου TSNAs στον παραγόμενο ατμό», ανέφερε μέλος των ερευνητών. «Έτσι αποφασίσαμε να προσθέσουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα TSNAs σε ένα από τα υγρά αναπλήρωσης. Αναλύoντας το δείγμα, επικυρώσαμε ότι τα επίπεδα TSNAs στον παραγόμενο ατμό ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτά στο υγρό».

H μελέτη κατέληξε ότι η έκθεση στις TSNAs μέσω εισπνοής ατμού, συνδέεται μόνο με τα επίπεδα TSNAs στο υγρό. Χαμηλά επίπεδα από TSNAs, μέσω της χρήσης νικοτίνης φαρμακευτικού επιπέδου, θα εξασφαλίσει ελάχιστη έκθεση στους καταναλωτές. Τέλος, αν οι ρυθμιστικές αρχές θέλουν να αξιολογούν την έκλυση των TSNAs (όπως η Ε.Ε. προτείνει σήμερα), η μέτρησή τους στο υγρό είναι αρκετή και θα συμβάλει στην αποφυγή των πρόσθετων εξόδων και της πολυπλοκότητας της αξιολόγησης των επιπέδων των TSNAs στον παραγόμενο ατμό.
Πηγή: http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/220-tsna
Ολόκληρη η μελέτη: www.mdpi.com/1660-4601/12/8/9046